Đá Onyx Nhân Tạo DNK 054
Đá nhân tạo nhưng cho ánh sáng chiếu qua tạo như bức tranh trừu tượng
Đá Nhân Tạo Cao Cấp
Ngọc Xuyên Sáng


Giá bán: 500 đ
Mô tả chi tiết
 Mầu sắc: Trắng, vàng, nâu
Xuất xứ: Chính hãng
- Trọng lượng/ Khối lượng(Kg/Cm3):-
- Cường độ nén( Kg/Cm3):-
- Cường độ uốn(Kg/Cm3)
- Kháng mài mòn:-
- Tỷ lệ hút ẩm(%):-
- Hệ số giãn nở nhiệt đổ( mm/m oC):

 
Đá Onyx Nhân Tạo DNK 053
Giá bán: 500 đ
DNK 052
Giá bán: 500 đ
Đá Nhân Tạo DNK 051
Giá bán: 500 đ
DNK 050
Giá bán: 500 đ
Đá Nhân Tạo Nâu Vân Mây DNK 049
Giá bán: 500 đ
Đá Nhân Tạo vàng Ngọc DNK 048
Giá bán: 500 đ
Đá Onyx Trắng vân Đỏ Nhân Tạo DNK 046
Giá bán: 500 đ
Đá Nhân Tạo Onyx DNK 045
Giá bán: 500 đ
Đá Xanh Ngọc Nhân Tạo DNK 044
Giá bán: 500 đ
Đá Nhân Tạo DNK 043
Giá bán: 500 đ
Đá Trắng Ngọc Vân Vàng Nâu DNK 042
Giá bán: 500 đ
Đá Đỏ Vân Trắng DNK 041
Giá bán: 500 đ
Đá Nhân Tạo Xanh DNK 039
Giá bán: 500 đ
DNK 038
Giá bán: 500 đ
DNK 037
Giá bán: 500 đ