Đá Onyx Nhân Tạo DNK 053
Đá Nhân Tạo Cao Cấp vàng trắng, vân đẹp phong cách, Đá cho ánh sáng chiếu qua tạo phong cách trang trí ánh sáng cao cấp
Ngọc Xuyên Sáng

Giá bán: 500 đ
Mô tả chi tiết
 Đá Nhân Tạo Cao Cấp

Ngọc Xuyên Sáng

- Trọng lượng/ Khối lượng(Kg/Cm3):-

- Cường độ nén( Kg/Cm3):-

- Cường độ uốn(Kg/Cm3)

- Kháng mài mòn:-

- Tỷ lệ hút ẩm(%):-

- Hệ số giãn nở nhiệt đổ( mm/m oC)
Mầu sắc: Vàng, Trắng
Xuất xưa: China.


DNK 052
Giá bán: 500 đ
Đá Nhân Tạo DNK 051
Giá bán: 500 đ
DNK 050
Giá bán: 500 đ
Đá Nhân Tạo Nâu Vân Mây DNK 049
Giá bán: 500 đ
Đá Nhân Tạo vàng Ngọc DNK 048
Giá bán: 500 đ
Đá Onyx Trắng vân Đỏ Nhân Tạo DNK 046
Giá bán: 500 đ
Đá Nhân Tạo Onyx DNK 045
Giá bán: 500 đ
Đá Xanh Ngọc Nhân Tạo DNK 044
Giá bán: 500 đ
Đá Nhân Tạo DNK 043
Giá bán: 500 đ
Đá Trắng Ngọc Vân Vàng Nâu DNK 042
Giá bán: 500 đ
Đá Đỏ Vân Trắng DNK 041
Giá bán: 500 đ
Đá Nhân Tạo Xanh DNK 039
Giá bán: 500 đ
DNK 038
Giá bán: 500 đ
DNK 037
Giá bán: 500 đ
DNK 036
Giá bán: 500 đ