Đá Nhân Tạo Xanh DNK 039
Đá Ngọc Nhân Tạo xanh tươi sáng, dùng cho công trình trang trí ngội ngoại thất. ốp Vách tường, Ốp Bàn Quầy, ốp cột, ốp vách tivi


Giá bán: 500 đ
Mô tả chi tiết

 Kích thước: Khổ lớn
Chất liệu: Đá nhân tạo
Mầu sắc: Xanh,  vân trắng
Xuất xứ: China
Sử dụng: Trang trí nội thất/ Ngoại thất
DNK 038
Giá bán: 500 đ
DNK 037
Giá bán: 500 đ
DNK 036
Giá bán: 500 đ
DNK 035
Giá bán: 500 đ
DNK 034
Giá bán: 500 đ
Đá Nhân Tạo Xanh Ngọc Anh Kim DNK 033
Giá bán: 500 đ
DNK 030
Giá bán: 500 đ
DNK 029
Giá bán: 500 đ
DNK 028
Giá bán: 500 đ
DNK 027
Giá bán: 500 đ
DNK 026
Giá bán: 500 đ
DNK 025
Giá bán: 500 đ
DNK 024
Giá bán: 500 đ
Đá Nâu Xám DNK 023
Giá bán: 500 đ
DNK 022
Giá bán: 500 đ