Đá Nâu Xám DNK 023
Đá có gam mầu trầm, tạo không gian ấm cúng, có những hạt ánh kim nhỏ
Giá bán: 500 đ
Mô tả chi tiết
 
DNK 022
Giá bán: 500 đ
DNK 021
Giá bán: 500 đ
DNK 020
Giá bán: 500 đ
DNK 019
Giá bán: 500 đ
Đá Trắng Xám DNK 018
Giá bán: 500 đ
DNK 017
Giá bán: 500 đ
Đá Nâu Đục DNK 016
Giá bán: 500 đ
DNK 015
Giá bán: 500 đ
DNK 014
Giá bán: 500 đ
DNK 013
Giá bán: 500 đ
DNK 012
Giá bán: 500 đ
DNK 011
Giá bán: 500 đ
DNK 010
Giá bán: 500 đ
DNK 009
Giá bán: 500 đ
DNK 007
Giá bán: 500 đ