•  
Bàn Đá, Cầu Thang, P. Liễu Giai
Công trình quán ăn nhanh mặt phố Liễu giai Gốp Đá cầu thang và mặt bàn ăn
Giá bán: 200 đ
Mô tả chi tiết
 mặt bàn đá quán ăn nhanh mầu trắng sữa, tạo nên nhưng không gian ăn ngon miệng
Công trình VP3 Linh Đàm
Giá bán: 1,200 đ