•  
Đá MOSAIC Ốp Trang Trí
Đá MOSAIC Ốp Trang Trí bằng Đá Tự nhiên, dùng trang trí cho nội thất xây dựng, phòng Tắm, ốp bếp trang trí, Ốp Cột, Ốp Bàn Quầy
Giá bán: 800 đ
Mô tả chi tiết